4.6.2019

Stadsfullmäktige i Raseborg har vid sitt sammanträde 20.5.2019 godkänt följande planer:

§ 45 Tallkulla, stranddetaljplan

§ 46 Järnvägsgatan – Resecentrum, detaljplan