Hälsovårdscentralen

Ekenäs hälsostation             tfn 019 289 3000
Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.
Servicedisken på hälsostationen är stängd vardagar kl. 11.00-13.00 under tiden 3.6-31.8.2019.

Pojo hälsostation                 tfn 019 289 3000
Hälsostationen i Pojo håller öppet torsdagar under tiden 3.6-20.6.2019 och 1.8-29.8.2019.
Hälsostationen är stängd 21.6-31.7.2019.

Karis hälsostation                tfn 019 289 3000
Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.
Servicedisken på hälsostationen är stängd vardagar kl. 11.00-13.00 under tiden 3.6-31.8.2019.

Jourverksamhet
Jourverksamhet enbart på samjouren i HNS Raseborgs sjukhus, Östra Strandgatan 9, 10600 Ekenäs, vardagar kl. 8.00-16.00, tfn 019 289 3000 och på kvällar och veckoslut tfn 019 224 2800. Innan jouren uppsöks rekommenderas kontakt med Jourhjälpen på det avgiftsfria numret 116 117.
Vid livshotande situationer ring 112.

HUSLAB
Laboratoriet (HUSLAB) i Pojo är stängt under perioden 21.6-31.7.2019. Under tiden 3.6-20.6.2019 och 1.8-29.8.2019 är laboratoriet öppet endast på torsdagar kl. 8.00-13.30.
Laboratoriet (HUSLAB) i Karis är öppet normalt hela sommaren, vardagar kl. 7.45-11.00 med tidsbokning.
Laboratoriet (HUSLAB) på HNS Raseborgs sjukhus har normala öppethållningstider vardagar kl. 7.30-14.00.

Social service

Barn- och familjetjänster, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Lilla Stadshuset, nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000 eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi.

Familjecenter, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Portstugan, nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000 eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi/familjecenter.

Västra Nylands social- och krisjour handhar även Raseborgs område och nås vid behov på tfn 09 816 424 39.

Vuxensocialarbete och handikappservice, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Torpet, har normal öppethållningstid under sommaren.

Invandrarbyråns servicepunkter i Karis och Ekenäs har normal verksamhet under sommaren och nås per tfn 019 289 2295.

Mental- och missbrukarvård
Mental- och missbrukarvården fungerar under sommaren med inskränkt verksamhet. Mentalvårdens personal nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000, eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi.

Missbrukarvårdens mobila enhet har öppet hela sommaren och nås vardagar kl. 8.00-16.00 per tfn 019 289 2395.

Tidsbeställningsmottagningen i Ekenäs, Karis och Pojo håller stängt 15.7-11.8.2019. Eventuella förfrågningar riktas till mobila teamet.

Förebyggande hälsovård
Den förebyggande hälsovården koncentrerar resurserna under semesterperioden genom att i första hand sköta gravida, samt barn som är under 1 år gamla. Alla verksamhetspunkter har nedsatt verksamhet. Rådgivningsverksamheten i Karis, Pojo och Ekenäs (Ystadsgården) har öppet hela sommaren enligt tidsbeställning. Telefonsamtal besvaras av rådgivningens hälsovårdare kl. 11.00-12.00. Rådgivningens läkarundersökningar är koncentrerade till Karis, Pojo och Ekenäs.

Mottagningen i Bromarv är stängd 1.7-31.8.2019. Mottagningen i Svartå är stängd 1.7-29.7.2019. Mottagningen i Tenala är öppen enligt tidsbeställning på torsdagar under tiden 1.7-28.7.2019. De blivande förstaklassisternas hälsogranskningar utförs i början av juni och innan skolan börjar i augusti. Uppbådsgranskningarna utförs i slutet av maj och början av juni.

Rehabiliterande verksamhet
Tal- och ergoterapiverksamheten är stängd i juli. Fysioterapin i Karis och Ekenäs är öppen hela sommaren med inskränkningar i verksamheten. Fysioterapin i Pojo är stängd 24.6-29.7.2019. Seniorkonditionssalen i Villa Anemone håller stängt i juli.

Tandvård och tandläkarjour
Tenalamottagningen är stängd 13.6-11.8.2019. Tandvården i Pojo, Ekenäs och Karis håller öppet hela sommaren. Jourverksamheten under tjänstetid fungerar normalt i Raseborg.
Utanför tjänstetid är akutvården för kommuninvånare ordnad i Helsingfors, mera information på tfn 044 494 3198.