Raseborgs stad upplåter följande odlingsarealer på lega för fem år för jordbruksändamål. Anbud kan ges på följande åkerområden:

Åkerområden i Svedja (Karis)

• basskifte nr 220-02007-79, 220-01285-36, 220-01286-37, 220-01287-38 och 220-01288-39 ca 26,6 ha

pdf basskifteskarta
pdf anbudsblankett


Skriftliga anbud ska inlämnas till mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs 

senast 14 mars 2019 kl. 14.00. Anbuden ska vara slutna och märkta ”Jordbrukslega”.

Närmare information ges av stadsgeodet Pentti Viljanmaa, tfn 019 289 3820.
Anbudsblanketter kan även beställas från mätningsenheten, tfn 019 289 2526.

MÄTNINGSENHETEN