Raseborgs stad upplåter följande odlingsarealer på lega för fem år för jordbruksändamål. Anbud kan ges på följande åkerområden:

Åkerområden i Vesterby (Ekenäs)

• basskifte nr 835-02596-49, 835-02599-52, 835-02601-54, 835-02603-56,
835-02607-60, 835-04226-30, 835-02605-58, ca 30,3 ha

pdf basskifteskarta, Vesterby

På basskiftet 835-02605-58 har EIF Discgolf två korgar och utslagsplatser som hör till en frisbeegolfbana.pdf karta, frisbeegolfbana

På basskiftet 835-04226-30 samt 835-02596-49 har Österby sportklubb getts möjlighet att dra upp skidspår.


På en del av basskiftet 835-02605-58 har staden ingått ett planeringsreserveringsavtal med föreningen Alfa Omega Raseborg r.f.
pdf karta, planeringsreserveringsavtal

Skriftliga anbud ska inlämnas till mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650
Ekenäs senast 27 februari 2019 kl. 14.00. Anbuden ska vara slutna och märkta ”Jordbrukslega”.
pdf blankett för anbud

Närmare information ges av stadsgeodet Pentti Viljanmaa, tfn 019 289 3820.


Anbudsblanketter kan också beställas från mätningsenheten, tfn 019 289 2526.


MÄTNINGSENHETEN