Är ni intresserade av att komma till Raseborg med en konsert- eller en teaterproduktion?

Raseborgs stads kulturnämnd understöder och samarbetar med två kulturhus i staden:

Tryckeriteatern i Karis och Kulturhuset Karelia i Ekenäs. 

Kulturväsendet har även en egen konsertsal, Sigurd Snåresalen, i Ekenäs.