Pendlarbiljett till huvudstads- och Åboregionen (buss)

En bussbiljett från Raseborg till Kyrkslätt eller Helsingforsregionen med pendlarrabatt är 20 % billigare än en normal 44 resors seriebiljett för vuxna. Pendlarbiljetten består av ett personligt smartkort som gäller i 60 dagar och berättigar till 44 resor. För smartkortet debiteras en pantavgift på 6,50 euro, som återbetalas då man returnerar kortet. På snabbturer kan snabbturstillägg bäras upp.

Vid första köpet på Matkahuolto ska köparen fylla i ett försäljningsverifikat, visa upp hemortsintyget samt legitimera sig (pass, ID-kort, körkort, FPA-kort med foto).

Kolla resekortets försäljningpunkter: www.matkahuolto.fi

Arbetsresor med tåg och Eazybreak-arbetsresesedeln

Raseborgs stad understöder tågresor i anslutning till arbete och studier med början i augusti 2016 med resesedlar vars värde är 10% av värdet på en 30 dagars periodbiljett. Det är möjligt att få stödet även för en periodbiljett för en längre period (max 365 dagar), kontakta staden skilt i sådana fall. Stödet avrundas från 1.1.2018 till närmaste hela euro.

Invånaren bör lämna in en underskriven ansökan (blankett nedan), varvid stödberättigandet (hemkommun) granskas och staden skriver in sökande som användare av tjänsten. Den arbetsresande kan därefter månatligen beställa en resesedel och använda den när han/hon köper arbetsresebiljett.

Resesedlarna distribueras genom tjänsten Eazybreak, www.eazybreak.fi, direkt till mobiltelefonen som SMS eller till Eazybreak-applikationen. Sedeln är giltig som betalningsmedel på R-kiosker och kan användas för inköp av periodbiljett. Detta innebär att pendlarna i fortsättningen kan köpa en understödd arbetsresebiljett flexibelt på vilken R-kiosk som helst i stället för på VR:s serviceställe på Helsingfors centralstation.

Arbetsresestöd kan beviljas personer som är fast bosatta i Raseborg och har regelbundet behov av att åka tåg på grund av arbete eller studier. Sökandens hemkommun kontrolleras i samband med att stödansökan behandlas.

Vid utflyttning från orten upphör rätten till stöd omedelbart.
Användaren förbinder sig att meddela staden om byte av hemort. Om din arbets- eller avreseort ändras, ska du ansöka på nytt om resestöd, eftersom även stödbeloppet då kan ändras.

Ändringar i VR:s priser uppdateras i systemet.
Raseborgs stad återkräver stödet till de delar som stödsedlar missbrukats eller sedlar använts efter att rätten till stöd upphört. Missbruk av sedlar leder också till förlust av rätten till resestöd. Staden får rapporter över användningen sedlar. Av dem framgår bl.a. hur sedlarna använts.

Även vid meddelande om ändringar eller förlust av rätten till resestöd på grund av t.ex. utflyttning ska du använda denna blankett.

Ansökningsblanketten skickas antingen per post till:

Raseborgs stad, stadskansliet
Arbetsresestöd
PB 58, 10611 Raseborg

eller per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Raseborgs stad har rätt att stänga användarkontot på grund av t.ex. missbruk och återkräva redan beviljat resestöd.

VR:s tidtabeller och annan information: www.vr.fi

Du kan bekanta dig med Eazybreak-tjänsten på adressen www.eazybreak.fi (endast på finska och engelska)

Ansökningsblankett från 1.1.2018:

pdf Eazy Break ansökningsblankett/hakemuslomake 1.1.2018 pdf

doc  Eazy Break-ansökningsblankett/-hakemuslomake 1.1.2018 (word)