Raseborgs stad understöder tågresor i anslutning till arbete och studier med början i augusti 2016 med en resesedel vars värde är 10% av värdet på en 30 dagars periodbiljett. Stödet avrundas från 1.1.2018 till närmaste hela euro.

Invånaren bör lämna in en underskriven ansökan, varvid stödberättigandet (hemkommun) granskas och staden skriver in honom/henne som användare av tjänsten. Anmälan för ibruktagande av Easybreak-arbetsresedeln görs vid stadskansliet. Närmare information om anmälningsförfarandet finns på stadens webbsidor under Boende och miljö / Kollektivtrafik. Den arbetsresande kan därefter månatligen beställa en resesedel och använda den när han/hon köper arbetsresebiljett.

Resesedlarna distribueras genom tjänsten Eazy break-tjänsten, www.eazybreak.fi, direkt till mobiltelefonen som SMS eller till Eazybreak-applikationen. Sedeln är giltig som betalningsmedel på R-kiosker och kan användas för inköp av periodbiljett. Detta innebär att pendlarna i fortsättningen kan köpa en understödd arbetsresebiljett flexibelt på vilken R-kiosk som helst i stället för på servicestället i Helsingfors centralstation.

Mer information om Eazybreak-resesedlar, kollektivtrafikbiljetter och ansökningsblanketten finns på stadens webbsidor under Boende och miljö / Kollektivtrafik.

Du kan bekanta dig med Eazybreak-tjänsten på förhand på adressen www.eazybreak.fi.