Den gemensamma ordinarie socialjouren för Hiisi-området och de västnyländska kommunerna inledde sin verksamhet den 1 februari 2010 inom regionerna Hangö, Lost, Karviainen och Raseborg. Verksamheten bygger på aktivt arbete vardagar kl. 8.00–20.00 samt fredagar och lördagar kl. 8.00–24.00. Då finns tre socialarbetare på arbete. Utöver det aktiva arbetet fungerar socialjouren i form av beredskap under fria former utanför tjänstetid. Socialarbetarna arbetar på polisstationerna i Lojo, Raseborg och Vichtis samt vid behov på hälsovårdens verksamhetsställen och på kommunernas social- och grundtrygghetsbyråer.

 

Socialjouren nås via nödcentralen, dvs. det allmänna nödnumret 112. Uppgifterna sköts oftast i samarbete med nödcentralen och polisen i form av konsultation och handräckning.

 

Basservicen ansvarar under tjänstetid för det barn- och familjeinriktade barnskyddet. Alla kontakter som gäller klientarbetet inom barnskyddet (begäran om utredning av behovet av barnskydd, barnskyddsanmälningar) bör skötas under tjänstetid.