Akut sjuk i Raseborg?


Från och med 2.11.2015 finns endast en jourmottagning i Raseborg. Den finns på Raseborgs sjukhus, Östra Strandgatan 9, tfn 019-289 3300

Jourvården innebär omedelbar bedömning och vård av plötsligt insjuknande, skada eller försämring av en kronisk sjukdom. Det är en sådan situation där vården inte kan skjutas upp till följande dag.

Är du livshotande sjuk, ring 112!

Läs mera...

 

Tandvård (jour)

Socialjour

Nya apoteket i Ekenäs

Ekenäs första apotek

Karis apotek

Pojo apotek