SIMSKOLOR - NIVÅFÖRKLARING


OBS! Simskolorna är avsedda för barn som är minst 5 år!

 

Nivå 1 / Nybörjare
För nybörjare, icke simkunniga, osäkra i vattnet samt inte förut gått i någon simskola.

Bassäng: Barn (terapi)

Målsättning= Simma 10m (vv,vs,nyb)


Nivå1/vattenvan

För nybörjare som är vana med vatten och kan simma/glida några meter eller gått en nivå 1/nybörjar simskola förut.

Bassäng: Barn och terapi

Målsättning= Simma 10m (nyb)

Nivå 1 /10m grupp

Kan simma 10m

Bassäng: Terapi och stora bassängen

Målsättning= lära sig simma minst 25m i stora bassängen.(intressemärke)

Nivå 2
Kan simma i stora bassängen

Bassäng: Stora och terapibassängen

Målsättning= 200m och 2 simsätt med rätt teknik (talangmärke, teknikmärke)

Nivå 3

För simkunniga

Bassäng: Stora bassängen

Målsättning= kandidat, magister, primusmagister

 

Här finns utbudet av simskolor.

Anmäl dig här.