Pris från och med 1.1.2013 (mvs ändrad)

Alla priser inklusive mvs 10%.

Kortavgiften för nya seriekort är 5€ (från och med 1.1.2019).

Seriebiljetternas giltighetstid är två (2) år från inköpsdatum (från 1.8.2018).

 

  1 besök 10 besök 20 besök 50 besök  
vuxna 5,20 € 43,70 € 80,00 € 181,90 €  
barn 5-17år 3,20 € 26,90 €

49,30 €

112,00 €

 
studerande, beväringar          
och krigsveteraner 3,80 € 31,90 € 58,50 € 133,00 €  
pensionärer 4,70 € 39,50 € 72,40 € 164,50 €  
pensionärer 3,80 € vardagar kl. 11.00 -  14.00 (tills vidare)
           
           
           

Morgonsimning kl. 6.00 – 8.00 (måndag, torsdag)

   
  1 besök 10 besök 20 besök    
vuxna 4,00 € 33,60 € 61,60 €    
barn 5-17år 2,80 €

23,50 €

43,10 €

   
studerande, beväringar          
och krigsveteraner

3,20 €

26,90 €

49,30 €

   
pensionärer 3,80 €

31,90 €

58,50 €