Fritidschef Reino Kärkkäinen tfn 019-289 2145
Idrottsinstruktör Julia Salmela tfn 019-289 2192
Idrottsinstruktör Patrik Nyberg tfn 019-289 2191
Idrottsinstruktör för specialgrupper Lisbet Strandberg tfn 019-289 2194
Kanslist Anne-Marie Ekholm tfn 019-289 2196
Simhallen/Bollhallen, biljettkassa & information tfn 019-289 2190
Hallmästare Jouko Lupala tfn 019-289 2172
Simhallsövervakare tfn 019-289 2193
Simhallens/Bollhallens städpersonal tfn 019-289 2184
Västerby skidcentrum tfn vintertid 019-246 2158
Västerby skyttehall tfn 019-241 1209
Tennisbanorna tfn sommartid 019-241 3213
Stallörens siminrättning (simmis) tfn sommartid 040 093 7993

 

Personalens e-postadresser är i formen: fornamn.efternamn(at)raseborg.fi.

 

 

Idrottskansliet finns på adressen: Raseborgsvägen 37, Ekenäs.

 

 

Med förbehåll för förändringar.