Västerby skyttehall, Västerby idrottscentrum, 10620 Högbacka

Skjutbana inomhus