Oxbergets skidcentrum, Hållsnäsvägen 239, 10360 Svartå

Västerby skidcentrum, Västerby idrottscentrum, 10620 Högbacka

Tävlingscentrum för skidåkning

 

 

Tilläggsinformation får man från följande föreningar

Oxbergets skidcentrum: IK Trissan

Västerby skidcentrum: Österby sportklubb