Bollhallen, Flemingsgatan 19, 10600 Ekenäs

Medelstor idrottshall  
Ekenäshallen, Västerby idrottscentrum, Tenalavägen 100, 10620 Högbacka Liten fotbollshall  
Ekenäs simhall, Flemingsgatan 19, 10600 Ekenäs Medelstor simhall  
Karis idrottshall, Idrottsgatan 3, 10300 Karis Medelstor idrottshall 50m x 38m
Kisakeskus motionshall, Kullanäset 220, 10420 Skuru Medelstor idrottshall  
Påminne-hallen, Brunkom strandvägen 1, 10420 Skuru Medelstor idrottshall  

 

 

Medelstor idrottshall är 1000 m2 – 2400 m2
Liten fotbollshall är 40m x 70m