Billnäs svenska skolas sal, Bruksvägen 14, 10330 Billnäs Liten  
Bromarv lågstadiet gymnastiksal, Revbackavägen 6, 10570 Bromarv Liten  
Hakarinne skolas gymnastiksal, Flemingsgatan 21, 10600 Ekenäs Liten  
Högstadieskolans gymnastiksal, Hedvig Sohlbergs gata 3, 10600 Ekenäs Medelstor  
Karis sv.högstadieskolas gymnastiksal, Torggatan 10, 10300 Karis Medelstor (14,9m x 31,2m)
Karis fi. högstadieskolas gymnastiksal, Ekenäsvägen 62 A, 10320 Karis Medelstor  
Katarinakolans gymnastiksal, Nabogatan 18, 10300 Karis Liten  
Kilan fi. lågstadieskolas gymnastiksal, Hindersgatan 19, 10320 Karis Medelstor  
Kisakeskus gymnastiksal, Kullanäset 220, 10420 Skuru Medelstor  
Klinkbacka skolsal, Klinkbackavägen 9, 10330 Billnäs Liten  
Kyrkobyns skolsal, Gamla Åbovägen 91, 10420 Skuru Liten  
Seminarieskolans gymnastiksal, Höijersvägen 2-4, 10600 Ekenäs Liten  
Snappertuna skolas gymnastiksal, Snappertuna kyrkväg 118, 10710 Snappertuna Liten  
Svartå fi. lågstadiets gymnastiksal, Lindnäsvägen 19, 10360 Svartå Liten  
Svartå lågstadieskolas gymnastiksal, Askersvägen 37, 10360 Svartå Liten  
Tenala grundskolas gymnastiksal, Västra ringvägen 3, 1520 Tenala Medelstor  
Österby skolas gymnastiksal, Lärarvägen 2, 10620 Högbacka Medelstor  

 

 

Liten gymnastiksal är < 300 m2
Medelstor gymnastiksal är 300 - 500 m2