Hälsomotion är all sådan fysisk aktivitet, som har en positiv inverkan på hälsan och välbefinnandet. Kännetecknande för hälsomotion är att det sker regelbundet, är lagom belastande och kontinuerligt. Med lagom belastande motion avses vilken som helst fysisk aktivitet eller motion, under vilken man blir något andfådd, men kan tala.

Vuxna borde i sin dagliga aktivitet inkludera sammanlagt 30 minuter lagom ansträngande fysisk aktivitet. Detta kan man förverkliga på många olika sätt, som t.ex. genom vardags-, fritidssysselsättnings-, nytto-, rekreations- samt konditionsmotion.

Enligt dagens rekommendationer, bör barn och ungdomar motionera minst en timme dagligen, på så sätt att åtminstone en del är sådan att man blir andfådd och röd om kinderna. Barns dagliga motion kan bestå av korta funktionella 10 –15 minuters pass. Åtminstone två gånger i veckan bör motionen vara sådan att den mångsidigt ökar muskelstyrkan, rörligheten och benbyggnadens styrka.

Åldringars hälsomotion bör innefatta fysisk aktivitet som upprätthåller uthållighet, rörlighet i muskler och leder, samt motorik och balans. Man bör motionera ca en timme dagligen.

 

Motionskaka

UKK-institutet förevisar rekommenadtionen för hälsomotion i form av en Motionskaka. Motionen är där indelad i grundmotion (vardags-, nytto- och pendlarmotion) samt målinriktad alltså konditionsmotion, som innehåller uthållighetsmotion samt motion som befrämjar muskelkonditionen och motoriken. En uppdaterad hälsomotionsrekommendation från USA betonar muskelkonditionsträningens betydelse vid sidan av uthållighetsmotion.

 

 

 

För ytterligate information:

UKK-institutet (finska)

Institutet för hälsa och välfärd