Tillhör ett grönområde på sammanlagt 55 ha (Högholmen 11 ha, Ramsholmen 14 ha, Gåsören 2 ha och Hagen 28 ha). Det finns ett rikt utbud av stigar, som lämpar sig för promenad, jogging och cykling. Dessutom uppvisar naturskogen en särskilt rik flora och fauna, som knappast har sin motsvarighet i andra delar av landet. Det är med andra ord lätt att förstå, att området är populärt i rekreationssyfte.