Vad är HINKU?

Finland har förbundit sig till långsiktiga klimatmål. Genom att satsa på skapandet av ny teknologi, energieffektivitet och miljömedveten verksamhet, kan man på sikt förbättra konkurrensförmågan inom alla branscher.

I projektet HINKU kartläggs stadens, näringslivets och invånarnas klimatåtgärder och deras ekonomiska värde och inverkan på koldioxidutsläppen räknas ut och sammanställs. Dessutom kartläggs möjligheterna till nya teknisk-ekonomiskt lönsamma klimatinvesteringar.


HINKU Raseborg

Mot koldioxidneutrala kommuner (HINKU) har enligt förutredningen (2011) visat sig vara ett nyttigt och intressant projekt för Raseborgs region - utsläppsminskningspotentialen är störst bland de deltagande västnyländska kommuner, -27%. Raseborgs stadsstyrelse har beslutat 5.11.2013 att staden går med i projektet.

HINKU-projektet, som sedan 2008 har fungerat med goda resultat i flere kommuner i Finland, pågår också i Västra Nyland. Lojo, Raseborg, Sjundeå och Hangö deltar i projektet.

HINKU-verksamhetsplanen för Raseborg bygger på principerna i Raseborgs stads energi- och klimatprogram (som godkändes i stadsstyrelsen 30.1.2012).

Läs mera: HINKU-broschyr

Planerade åtgärder för år 2016 presenteras i ett schema nedan:
(klicka bilden för att få den större)


Företagssamarbete

De företag som visat intresse för HINKU-samarbete med Raseborgs stad är följande:

IDO

Delipap Oy

Kouhia Oy

Urheiluopisto Kisakeskus

Fiskars Brands Oy

Ekenäs Energi

Karis Fjärrvärme Ab

KWH Mirka Oy Ab, Karis fabrik

Oy Soya Ab

Karis Telefon - Karjaan Puhelin Oy

Svartå Gård

Max´s Energy Oy Ab