I Raseborg kan en person med funktionsnedsättning ansöka om att få en stödperson. Stödpersonsverksamheten via handikappservice riktas i första hand till sådana gravt handikappade eller utvecklingsstörda ungdomar och vuxna som bor hemma och behöver speciellt stöd för att upprätthålla social funktionsförmåga och delaktighet. Stödpersonsverksamheten är en så kallad anslagsbunden stödform som inte hör till de subjektiva rättigheterna. En klient kan beviljas stödperson, då klienten har förmåga att planera egna aktiviteter.

Stödpersonsverksamheten handlar om interaktion och samvaro mellan stödpersonen och den stödbehövande. Stödpersonsverksamheten erbjuder stöd i den stödbehövandes fritid och möjliggör deltagande i olika aktiviteter utanför hemmet. Antalet beviljade träffar per månad kan vara 1–4 för personer som bor hemma och 1-2 träffar för personer inom boendeservice.

Klienten själv eller klientens familj kan föreslå någon viss person som stödperson. Stödpersonen ska ha fyllt 16 år och binda sig till de målsättningar som man gemensamt har kommit överens om. Staden gör upp ett uppdragsavtal med stödpersonerna. För de förverkligade träffarna/timmarna betalas ett arvode och eventuell kostnadsersättning till stödpersonens konto.

 

Om du är intresserad av att fungera som stödperson fyll i blanketten nedan. Vid frågor eller om du vill ha mera information om stödpersonsverksamheten i kommunen kan du ringa på vår telefontid måndag, onsdag-fredag kl.9-10 tel. (019) 289 2240 eller (019) 289 2285 eller skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Här hittar du ansökan om att få en stödperson:

 doc Handikappservicens stödpersonsansökan

Här hittar du ansökan om att fungera som stödperson:

 doc Ansökan om att vara stödperson inom handikappservicen

 

Här hittar du arbetsrapporten som skall fyllas i och lämnas in till handikappservicen varje månad:

doc Stödpersons- och stödfamiljs arbetsrapport