Specialomsorger om utvecklingsstörda är avsedda för personer som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom, defekt eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner och som inte med stöd av någon annan lag kan erhålla de tjänster som han eller hon behöver.

Specialomsorgen handhas av Kårkulla samkommun och ETEVA kuntayhtymä i samråd med kommunen. För personer med utvecklingsstörning finns följande serviceformer:

  • dagverksamhet
  • boende
  • öppetvårdstjänster
  • anstaltsvård

Se även:

Kårkulla

ETEVA