Handikapprådet är ett rådgivande organ för att främja och utveckla samarbetet mellan kommunen, handikapporganisationerna och de handikappade. Rådet för personer med funktionsnedsättning arbetar för att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika kommunala verksamheter.

Rådet arbetar med frågor som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras välfärd. Rådet för personer med funktionsnedsättning arbetar även för hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet och möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som personer med funktionsnedsättning behöver. Rådet sammanträder ca. tre till fyra gånger per år.

 

 

Medlemmar:

Ordinarie medlemmar:                                                              Personlig ersättare:

Erik Munsterhjelm                                                                     Tor Werner                              

Marina Nystedt                                                                         Marina Wasiljeff

Sofia Berglund                                                                          Kaj-Christer Ojala

Hanna Grandell                                                                         Britt-Marie Malmlund

Sylva Heerman                                                                         Frank Holmlund

Piia Nordström                                                                          Leena Kankanpää

 

Ordförande: Erik Munsterhjelm, Västnylands hörselförening

Vice Ordförande: Sofia Berglund, klubbhuset Fontana

Sekreterare: Michaela Lindholm, socialhandledare inom handikappservice