Syftet med nödvändiga ändringsarbeten i bostaden enligt handkappservicelagen är att den gravt handikappade självständigt ska kunna röra sig i bostaden och möjliggöra att personen klarar sig i hemmet.

 

Verkliga, rimliga kostnader för nödvändiga ändringsarbeten i den stadigvarande bostaden och dess omedelbara närhet samt planeringsarbete för detta ersätts i sin helhet. Dessa ändringsarbeten kan vara

-          t.ex. att göra dörröppningar bredare, ta bort trösklar, bygga ramper och stödräcken, sätta fast stödhandtag, ta bort badkaret och ändra utrymmet till ett duschrum, förbättra belysningen, sänka höjden på köksinredningen eller ta bort de nedre skåpen, beläggning på gångar, samt övriga ändringsarbeten i personens stadigvarande bostad.

 

Det är önskvärt att ersättning för ändringsarbete i hemmet ansöks hos handikappservicen innan ändringsarbetet påbörjas.

 

Ändringsarbeten planeras mångprofessionellt i samarbete med t.ex. representanter för hälsovården och byggbranschen. När ändringsarbeten planeras tar man i beaktade huruvida det är frågan om avlägsnande av rörelsehinder och besluten fattas med detta som grund enligt den förmånligaste lösningen. Ifall kunden önskar en dyrare lösning, betalar kunden själv den överstigande delen.

 

Grundtrygghetssektorns avdelning för omsorgstjänster ansvarar för mindre ändringsarbeten i bostaden som beviljas med stöd av socialvårdslagen i situationer som faller utanför handikappservicen, vilka bidrar till att de äldre kan hemförlovas snabbare och stöder deras boende hemma. Tilläggsinformation ges av socialhandledaren, tfn 019-289 3308.

 

Om personen i behov av reparation i bostaden inte har rätt till ändringsarbete som är avsedda för gravt handikappade, är det möjligt att anhålla om reparationsstöd på grund av sociala omständigheter av staten. Tilläggsinformation ges av stadens interna service, tfn 019-289 2471.