Arbete med stöd är en serviceform för klienter som erhåller pension på grund av långvarig sjukdom eller handikapp. I arbete med stöd letar arbetslivstränaren efter arbetsplatser på öppna arbetsmarknaden och introducerar dem i arbetet. Arbetslivstränarna stöder klienterna och företagarna genom att besöka dem regelbundet på arbetsplatserna och ge goda råd så att arbetsuppgifterna känns rätt.

Arbetet skräddarsys individuellt för varje klient enligt deras förmåga och kunskaper. Deltagande i arbete med stöd förutsätter en förmåga att självständigt söka sig till arbetsplatsen och att använda offentliga färdmedel.

För klienter som har arbete med stöd betalas en arbetsersättning.

 

De fem första stegen i processen Arbete med stöd:

 Arbete med stöd