Vilka risker har jag om jag inte sköter mig?
Läs om risker, testa dig och läs om goda livsvanor:

www.diabetes.fi

 

Äppel eller päron, hur vet jag om jag är fet? 

Så kallad äppelfetma, dvs. övervikt som huvudsakligen sitter kring midjan är skadligare än fett på höfterna och låren, eftersom fettet kring midjan lägger sig kring inälvorna och hindrar deras funktion.

Äppelfetma innebär en större risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes fett på överkroppen förhindrar dessutom andningen.

Det handlar om midjefetma när följande gränsvärden överskrids:

· män 100 cm
· kvinnor 90 cm

Ett midjemått på 90 cm hos män och 80 cm hos kvinnor är gränsvärden som varnar för att risken för faktisk midjefetma är överhängande.

www.terveyskirjasto.fi/vyötärölihavuus

www.kaypahoito.fi/viktindex (BMI)

www.terveyskyla.fi/painonhallinta 

Det finns en internationell överenskommelse om att övre gränsen för vuxna personers normalvikt är viktindex 25 kg/m2, eftersom en överskridning av det ökar risken för många sjukdomar.

Exempel på normalviktens övre gräns BMI 25 kg/m2: 

Längd cm    Vikt kg        BMI  

160                 64              25 
170                 74              25
180                 80              25

 

Har jag beroendeproblem?

De flesta människor förändrar själva sitt sätt att använda alkohol eller droger eller tar itu med sitt beroendeproblem på egen hand. Självhjälp innehåller redskap som gör det möjligt för dig att få en uppfattning om ditt drickande eller ditt sätt att använda internet.

Du får information om hur man ställer upp mål för sig och kan känna dig för vad som passar dig och i vilken riktning du vill utveckla ditt sätt att använda alkohol eller droger. Du kan också testa hur det skulle kännas med nya vanor. Här finns metoder som har testats i praktiken och visat sig fungera.

www.paihdelinkki.fi/testa/promillematare

www.paihdelinkki.fi/testa

 

Motion - rör jag på mig tillräckligt?

Mera information:

www.kaypahoito.fi/hur kan man förebygga fetma

 

Sömn - sover jag tillräckligt?

Tillräcklig sömn och en lugn sovmiljö är viktiga delfaktorer för en god hälsa.Otillräcklig sömn försvagar däremot prestationsförmågan och gör oss utsatta för hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes.En vuxen behöver sova ca 7-8 timmar per natt. Det lönar sig att åtgärda sömnproblem på naturlig väg, den sömn man får med sömnmedel motsvarar nämligen inte naturlig sömn.

 

MÅ BRA

Att må bra och ha ett meningsfyllt liv hänger ihop med små, vardagliga saker som vi själva kan påverka. Vad gör dig lycklig, nöjd, balanserad?

Vem ger stöd?

Raseborgs mentalvårdsenhet