Läkarmottagning besöksavgift  20,60 € (3 första besök/kalenderår)
 Sjukskötarmottagning besöksavgift  8,50 € (3 första besök/kalenderår)
 Läkarintyg  50,80 €
 Läkarintyg för körkort  61 €
 Outnyttjad läkartid som inte avbokats  50,80 €

 

För mera information om prisuppgifter, se nedanstående länk. 

Klientavgifter