Karis hälsostation
Bulevarden 21
10300 Karis
Tfn 019-289 3000
Fax 019-232 135