Raseborgs stad är sedan 1.1.2012 en rökfri arbetsplats. Förändringen, att bli en helt rökfri arbetsplats, sker dock inte med en handvändning utan är ett långsiktigt arbete med olika skeden och målsättningar. Stadens arbetsgrupp för en rökfri arbetsplats har utarbetat direktiv för rökandet och arbetstiden.

Under våren 2012 utarbetades en design för skyltningen om rökfri arbetsplats. Designen är gjord av Eva Tordera och utgår ifrån vitsipporna i stadens vapen och de färger som finns i stadens visuella linje. Idén var att göra en positiv skyltning som inte i första hand för tankarna till förbud.

Skyltar, affischer och klistermärken om rökfriheten har utdelats till alla arbetsplatser och till stadens fordon för att vara synliga för personal och kunder.

Läs mer om målsättningen, ett rökfritt Finland 2030. 

Mer information om rökfri arbetsplats ger stadens personalchef johan.nylund(at)raseborg.fi, tel: 019 289 2030 eller arbetarskyddschef anneli.sandell-ekman(at)raseborg.fi, tel: 019 289 2024.