Dataskydd och sekretess

För att patienten ska kunna vårdas bra måste den vårdande personalen ha till förfogande all information om patientens hälsa och undersökningar som gjorts. För att kunna använda patientuppgifterna och överlämna patientuppgifter mellan organisationerna kräver det att man alltid har en vårdrelation med patienten. Patientuppgifterna får endast användas i den omfattning som det krävs för vården. Dessutom är sjukhusets personal bunden med sekretess- och tystnadsplikt vid all information om patientens hälsa och vård.

Dataskyddsansvarig
Dataskyddsansvariges uppgift är att som organisationens specialexpert hjälpa den registeransvarige (= vårdanstalt) uppnå ett gott sätt att behandla personuppgifter och en hög nivå av dataskydd. Med hjälp av detta kan man bidra till att förtroende byggs upp och bevaras mellan den registrerade (= patient) och den registeransvarige. Dataskyddsansvariges uppgift att ge experthjälp både till organisationens personal och framför allt till organisationens ledning samt till patienten. Raseborgsstads dataskyddsansvariga för hälsovården är hälsovårdare Annina Oksanen.

Rätt till kontroll av egna patientuppgifter
Alla har i huvudsak rätt att veta vilka uppgifter har sparats i patientregistret eller kontroll att det inte finns några uppgifter i registret. Man har möjlighet att bekanta sig med uppgifterna i patientregistret personligen (bör beställas tid till dataskyddsansvariga) eller uppgifterna ges av dataskyddansvariga med en skriftlig begäran. Den registrerade har även rätt att begära en rättelse av uppgifterna i patientregistret.

pdf Blankett för begäran om kontroll av registeruppgifter

Dataskyddsansvariga
Hälsovårdare
Annina Oksanen
Tfn 019 289 3034
Adress: Ekenäs hälsostation
Östra Strandgatan 9, 10600 Ekenäs
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.