Influensavaccineringen börjar v. 44 (2018), läs mer här.https://www.thl.fi/sv/web/vaccinationer/aktuellt

 

 

DEFIBRILLATOR TILLGÄNGLIG I S-MARKET I EKENÄSOMRÅDET

Defibrillatorn, som tidigare var belägen i taxistationen vid Rådhustorget, har nu flyttats till S-market Ekenäs. Defibrillatorn är belägen genast till vänster om ingången till butiken. Du känner igen defibrillatorn på dess gröna symbol.

En defribrillator (även kallad hjärtstartare) är en maskin som används för att ge elstötar för att få hjärtat att åter slå på en person som drabbats av hjärtstillestånd.

För närmare information se här.

 

 

Pressmeddelande 31.12.2013: Kommuninvånarnas valfrihet utökas inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdslagen möjliggör valet av hälsostation bland alla hälsostationer i Finland från och med början av år 2014. Inom staden Raseborg kan kommuninvånaren välja den hälsostation som passar honom/henne bäst.

Hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i början av maj 2011.
– Den medför utvidgad frihet för invånaren att välja vårdenhet och vårdpersonal inom den offentliga hälso- och sjukvården. Framöver kan du som invånare välja den hälsostation inom Raseborgs stad som passar dig bäst, berättar Anne Pietinalho, chefsläkare för hälsovårdstjänster i Raseborg stad.

Tidigare har hälsostationen bestämts utgående ifrån personens bosättningsområde.
– Om du vanligtvis varit kund vid eller valt att använda en viss hälsostations tjänster, kan du fortsätta använda tjänsterna som förut.

– Om du på grund av arbete, studier, fritid, en annan närstående persons boende eller någon annan motsvarande orsak är bosatt, eller regelbundet eller under en längre tid vistas utanför din hemkommun, får du för vård enligt din vårdplan också utnyttja primärvårdstjänster i någon annan kommun utan att den vårdansvariga hälsocentralen ändras, säger Anne Pietinalho.

– Om du vill byta från din nuvarande hälsostation till en annan ska du lämna in en anmälan både till den nya och den gamla hälsostationen tre veckor före ditt första besök. Hälsostation kan man byta högst en gång per år, berättar Raseborgs stads förvaltningsöverläkare Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen.

Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen påminner också om att i brådskande fall kan du fortfarande utnyttja hälsovårdstjänsterna på vilken ort som helst.

Blankett för anmälan av byte av hälsostation:
doc Byte av hälsovårdscentral/hälsostation

------

Raseborgs HVC-mottagningar 1.1.2014
Från och med 1.1.2014 har Raseborg en hälsovårdscentral med tre hälsostationer; Karis, Pojo och Ekenäs.
För dig som kommuninvånare innebär det här ingen större förändring. Du kan fortsätta använda din nuvarande hälsostation. Om du däremot vill byta hälsostation bör du lämna in en anmälan. Du kan byta hälsostation högst en gång per år. Närmare information, se nedan.

 

Kontaktuppgifter från och med 1.1.2014


Karis hälsostation, Bulevarden 21, tfn 019 289 3400
Öppethållning: 08.00-16.00 vardagar
Jourmottagning samt mottagning för icke brådskande vård och övrig brådskande vård

 

Ekenäs hälsostation, Östra Strandgatan 9, tfn 019 289 3000
Öppethållning: 08.00-16.00 vardagar
Jourmottagning samt mottagning för icke brådskande vård och övrig brådskande vård

 

Pojo hälsostation, Orkdalsvägen 4, tfn 019 289 3120
Öppethållning: 08.00-16.00, tisdag, onsdag och torsdag
Mottagning för icke brådskande vård samt övrig brådskande vård

 

Vid akut insjuknande och olycksfall på vardagskvällar och nätter (måndag-torsdag kl. 16.00-08.00) kontakta jourpolikliniken vid Västra Nylands sjukhus, Östra Strandgatan 9, tfn 019 224 2800.
Vid veckoslut (fredag kl. 16.00-måndag kl. 08.00) och helger kontakta jourpolikliniken vid Västra Nylands sjukhus, Östra Strandgatan 9, tfn 019 224 2890.

 

Jour (patienten behöver vård inom samma dygn för att inte råka i livsfara)
Icke brådskande vård (patienten behöver vård inom 3 månader)
Övrig brådskande vård (patienten behöver vård inom 1-3 dagar)

 

****

 

Elektroniska recept (eRecept) tas i bruk vid hälsovårdscentralerna i Raseborg 25.2.2013.

 

****

Ändringar i mottagningstiderna på hälsovårdscentral