Raseborgs stad ordnar PRIDE-utbildningar enligt behov. Med utbildningen i baggaget kan familjerna bli fosterfamiljer i framtiden.

Enligt Theresa Vihlman, enhetschef för barn och familjevård i Raseborg, består utbildningen av nio gruppträffar, hemuppgifter samt familjespecifika träffar.

- Kursdeltagarna får under kursen färdigheter för att bemöta ett placerat barn med dess individuella behov och erfarenheter och därför består utbildarteamet av såväl socialarbetare som en fosterförälder, berättar Vihlman.

Utbildarna på PRIDE-utbildningen är alltid en socialarbetare från barnskyddet och en fosterförälder tillsammans. På detta sätt kombineras yrkeskunskap med praktiska erfarenheter.

Pesäpuu ry, som är ett kompetenscentrum för specialkunnande inom barnskyddet, har parallellt utbildat två socialarbetare inom staden och ett fosterföräldrapar att fungera som handledare för PRIDE-utbildningen. Theresa Vihlman är den ena socialarbetarer och Elisabeth Grönroos den andra.

- Tanken är att det kontinuerligt utbildas nya intresserade fosterfamiljer och att de som gått utbildningen regelbundet får stöd också i form av grupphandledning.
Innan utbildningen görs ett hembesök i den familj som vill bli fosterfamilj, hemkommunen ombeds lämna ett utlåtande och s.k. absoluta hinder utreds. Dessa är faktorer som anknyter till hälsotillstånd, brottsregister, ekonomisk situation, boende eller annat liknande, som gör att familjen eller personen inte kan godkännas som familjevårdare.

Enligt PRIDE-programmet ska alla barn som behöver en fosterfamilj ha lika möjligheter att komma till en väl förberedd familj. Den som blir fosterförälder ska i sin tur ha rätt till god förberedande utbildning. Ett viktigt mål för den förberedande utbildningen är att förebygga att placeringarna upphävs på grund av otillräckliga kunskaper eller förberedelser.

Mera information om PRIDE-utbildningen finns bl.a. på www.pesapuu.fi.
Intresserade i Raseborg kan kontakta Theresa Vihlman, tfn 019 289 2266, eller Elisabeth Grönroos, tfn 019 289 2269.