Sömnlöshet är ett vanligt problem och kan bl.a. leda till beroende av sömnmediciner och till nedsatt arbetsförmåga.

Raseborgs hälsovårdscentral inleder de första sömngrupperna i medlet av november 2017. Syftet med den här vårdmodellen är att erbjuda ett medicinfritt alternativ och ett redskap för att bota sömnlöshet samt att förebygga sådana skadeverkningar som sömnlöshet kan ge upphov till.

Sömngruppen inkluderar fem gruppmöten och här ingår även olika övningar på egenhand mellan gruppträffarna. En sömnskötare från HNS kommer att utbilda några av hälsovårdscentralens egna sjukskötare att framöver hålla sömngrupper.
Vårdmodellen baserar sig på kognitiv beteendeterapi, KBT. I grupperna utreder man tillsammans orsakerna till sömnlöshet, strävar till att förändra det egna tankesättet och beteenden som bidrar till sömnlösheten.

De första grupperna, som börjar i november är fulla, men nya grupper kommer att starta i ett senare skede. De första grupperna träffas på Ekenäs hälsostation, men grupper i Karis kommer att ordnas i förlängningen. Nu startar man med en svenskspråkig och en finskspråkig grupp.

Tilläggsuppgifter ger:
Susanna Nordström, enhetschefen för den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen i Raseborg, tfn 019 289 2215
Annika Rehn, överskötare, Raseborgs stad, tfn 019 289 2213