Verksamheten vid Österby barn- och mödrarådgivning samt den öppna mottagningen upphör i Österby skolas utrymmen 24.11.2017.

Barn- och mödrarådgivningen öppnar i nya utrymmen på Ystadsgården, adr. Larssonsvägen 2, 10600 Ekenäs 4.12.2017.

Kontaktuppgifterna är de samma som tidigare, dvs. telefontid under vardagar kl. 11-12 tfn 019 289 3248.

Den öppna mottagningens klienter hänvisas att vid behov kontakta hälsovårdscentralen, tfn 019 289 3000.