Samarbetet med Makana i Sydafrika började 2010. Projektet är en del av Nord - Syd -helheten. Den administreras av Kommunförbundet oc finansieringen kommer från Undervisnings- och kulturministeriet.