Anmälan av elever till grundskolans årskurs 1 inleds. Vårdnadshavare till barn som blir läropliktiga 2019 får per post hem ett brev med information om hur anmälningen till grundskola görs. Vårdnadshavare som inte senast inom vecka 5 fått ett sådant brev ombeds kontakta bildningskansliet, tfn 019 289 2141. Anmälan sker elektroniskt.

Den elektroniska anmälan

  • gäller barn som är födda 2012, eller tidigare födda barn som ännu inte påbörjat skolgången.
  • inleds 21.1. och pågår fram till 4.2.,
  • görs i programmet Wilma på adress wilma.raseborg.fi.

Anmälan kan vid behov göras per blankett som finns på stadens hemsida (http://www.raseborg.fi/grundskola/blanketter)

I brevet med information meddelas barnets närskola. Närskolan bestäms utgående från uppgifter i befolkningsregistret om barnets modersmål och näradress, samt i enlighet med elevantagningsområden fastställda i bildningsnämnden. Vårdnadshavaren kan anhålla om skolgång i en annan skola för barnet än den angivna närskolan.

Vårdnadshavare som önskar tidigarelägga eller senarelägga skolgången för sitt barn ombeds kontakta  undervisningschef Elisabet Ehrstedt (tfn. 019 289 2144).

Anmälan om skolgång i Mikaelskolan
Vårdnadshavare som önskar anmäla sitt barn till skolgång i Mikaelskolan ska anmäla barnet på samma elektroniska blankett som anmälning till skolgång i kommunens grundskolor.

Personalen vid bildningskansliet svarar vid behov på frågor (tfn. 019 289 2141/Charlotte Hellman).

Höstterminen inleds måndagen den 12 augusti 2019.

 

pdf Välkommen till skolan lå 2019-2020