Höstterminen: måndag 12.08.2019 – fredag 20.12.2019 (92 skoldagar)

  • Höstlov: torsdag 17.10.2019 – fredag 18.10.2019
  • Jullov: lördag 21.12.2019 – tisdag 07.01.2020

 

Vårterminen: onsdag 08.01.2020 – lördag 30.05.2020 (95 skoldagar)

  • Sportlov: måndag 17.02.2020 – söndag 23.02.2020
  • Påsk: fredag 10.04.2020 – måndag 13.04.2020

Förskoleundervisningen och gymnasieundervisningen följer läsårstiderna i den grundläggande utbildningen. Förskoleundervisningens vårtermin avslutas fredagen 29.5.2020.

Höstterminen: tisdag 14.8.2018 – fredag 21.12.2018 (91 skoldagar)

  • Höstlov: torsdag 18.10.2018 – fredag 19.10.2018
  • Jullov: lördag 22.12.2018 – söndag 6.1.2019

 

Vårterminen: måndag 7.1.2019 – lördag 1.6.2019 (97 skoldagar)

  • Sportlov: måndag 18.2.2019 – söndag 24.2.2019
  • Påsk: fredag 19.4.2019 – måndag 22.4.2019

Förskoleundervisningen inleds samma dag som skolarbetet och följer samma lovtider. Vårterminen avslutas fredagen 31.5.2019.

Skolorna har rätt att själva besluta om att förlägga en arbetsdag till en valfri lördag. Skolorna ordnar då själva möjliga transporter till och från skolan. Om skolorna arbetar en lördag, är skärtorsdagen 18.4.2019 en ledig dag för skolans elever och personal.

Ett köpebrev mellan Raseborgs stad och lokalföreningen TAKO r.f. har undertecknats 18.12.2015. Enligt avtalet övergår äganderätten för återstoden av skolbyggnaden (den s.k. nya skolan) till TAKO r.f. omgående. År 2012 köpte föreningen en av skolbyggnaderna (den s.k. gamla skolan).

Raseborgs stad har hyrt den gamla skolbyggnaden för skolverksamhet, men i och med övergången, görs ett nytt hyreskontrakt som täcker bägge byggnaderna. Hyreskontraktet är tidsbundet på fem år. Därefter finns en möjlighet till förnyelse om parterna så önskar.
Den här vägen tryggas skolverksamheten i Fiskars. Skolan har omkring 60 elever i klasserna 1–6.