Kommunen ansvarar för vinterunderhållet av körbanor, cykelvägar och kombinerade gång- och cykelvägar. Staden ser också till att plogningsnö transporteras bort och att snövallar som äventyrar trafiksäkerheten avlägsnas.

Raseborgs stad sköter vinterunderhållet som eget arbete på centrumområden i Karis, Pojo och Ekenäs. På övriga tätortsområden sköts plogningen av gator och bekämpningen av halka av privata entreprenörer.

Utanför tjänstetid och under veckoslut handhas arbetsledningen för vinterunderhållet av stadens snödejour.

Kvalitetsklasser för vinterunderhåll

Klass 1 (röd)

Plogning av snö
Arbetet inleds när det finns i genomsnitt 3 cm lös snö eller snösörja. Man strävar att utföra arbetet före kl. 7 och efter kl. 16. Söndagar och söckenhelger tillämpar kvalitetsklass 1 kraven för klass 2. Jämning av ytan och avlägsnande av packad is, när spårdjupet >3cm.

Halkbekämpning
Vid bekämpning av halka prioriteras morgontrafik, backar och korsningsområden samt industriområden. Arbetet inleds när halkan ökar.

Klass 2 (blå)

Plogning av snö
Arbetet inleds när det finns i genomsnitt 5 cm lös snö eller snösörja. Arbetet utförs efter underhållsklass 1. Plogning också under snöfall. Jämning av ytan och avlägsnande av packad is, när spårdjupet >5cm.

Halkbekämpning
Vid bekämpning av halka prioriteras morgontrafik, backar och korsningsområden samt industriområden. Arbetet inleds när halkan ökar.

Gångbanor och lättrafikleder (grön)

Plogning av snö
Arbetet inleds när det finns i genomsnitt 3 cm lös snö. Man strävar att utföra arbetet före trafikens topptimmar kl. 7 och kl. 16.
Bekämpningen av halka inleds när halkan ökar och man strävar att slutföra arbetet innan morgontrafiken börjar.

Kartor över samtliga vinterunderhållsområden (på kommande).