Trafikverket ansvarar för underhåll av allmänna vägar utanför tätortsområden. Via Vägtrafikantlinjen (tfn 0200 2100) förmedlas störningarna direkt till den entreprenör som har hand om vägen. Vid behov förmedlas uppgifterna också till andra myndigheter.

De enskilda vägarna upprätthålls av privata fastighetsägare och övriga vägdelägare. Vägdelägarna är skyldiga att delta i underhållet av vägen, var och en i enlighet med den nytta de har av den. Som myndighet för enskilda vägar fungerar sektionen för enskilda vägar som underlyder samhällstekniska nämnden i Raseborgs stad.

Läs mera:

http://www.raseborg.fi/enskilda-vagar