Staden ansvarar för gatubelysningen i fråga om gator och allmänna områden.

Ekenäs Energi fungerar som avtalsentreprenör.

Om reparationsbehov kan meddelas via denna länk.