För alla temporära trafikarrangemang, styrningsanordningar på gator och trafikmärken behövs alltid en plan och tillstånd av staden. Tillståndet behövs också om man önskar hyra en gata eller del därav för temporärt bruk och t.ex. placera byggställningar eller ett sopflak på gatan.

Tillstånd ansöks hos staden och för åtgärden uppbärs en avgift enligt stadens taxa. Tillståndshavaren ansvarar alltid för arrangemangets säkerhet och informerar räddningsverket och polisen.

För grävningsarbete på gatuområde eller allmänt område behövs grävtillstånd.

pdf Grävtillståndsblankett