Staden Raseborg, med 36 000 invånare år 2030, är en del av Helsingfors metropolområde. Staden erbjuder möjligheter till ett gott liv i fungerande samhällen med egen identitet och starka sociala nätverk. Raseborg erbjuder tjänster på svenska och finska och staden har blivit en aktör inom Östersjöregionen. Huvudstadsregionens arbetsmarknad och service är nära tack vare motorvägen och dubbla spår på kustbanan. Det gynnsamma läget och företagsamma invånare har skapat nya arbetsplatser.

Bakgrunden till kommunsamgången är den statliga kommun- och strukturreformen, Paras som startade 2005. Målet är att också i framtiden kunna erbjuda god kommunal service till invånarna i välfungerande och livskraftig kommuner.