Det finns tre rapporterade fall av mässling i staden enligt Institutet för hälsa och välfärd. 

– Några personer har testats för detta, berättar chefsläkaren Sofia Maleike-Ruohola. I detta nu vårdas tre patienter för mässling och ett par andra personer som varit i kontakt med dessa befinner sig i karantän. 
Det andra rapporterade fallet fanns från tidigare i karantän.

Det tredje fallet rapporterades 19.12. Det är en i personalen som har insjuknat i mässling i en skola i Raseborg. Pga detta rekommenderar vi alla ovaccinerade barn att stanna hemma från skolan vecka 51. Skolans rektor godkänner frånvaron från skolan pga att barnet inte har MPR-vaccin. Barn i skolåldern med en MPR- vaccination rekommenderas att hämta andra dosen. Även föräldrar till daghemsbarn utan vaccination rekommenderas att överväga att hålla barnen i hemvård. Hemvårdrekommendationen dröjer till den 3.1.2017.

Vaccinationsrådgivning per telefon
Du kan ställa frågor om det egna vaccinationsskydet och boka tid för MPR-vaccinering per tfn 019-2893035.

Förvaltningen av Raseborgs slottsruiner övergick i början av året från Museiverket till Forststyrelsens naturtjänster. Kom och berätta hur du vill utveckla Raseborgs slott och lyssna på vad naturtjänster gör i området. Diskussionsmötets behållning hjälper Forststyrelsen att planera slottsruiners framtid.

På Barnens dag, 20.11.2012, offentliggjordes resultatet av den nationella tävlingen för årets hydda. Elever från Klinkbacka skola i Raseborg placerade sig bland de tio bästa tävlingsbidragen.

Den språkliga servicen i kommunerna beror på hur stor andel av kommuninvånarna som talar minoritetsspråket. Det framgår ur Språkbarometern 2012 som är en enkät som riktar sig till språkminoriteten i tvåspråkiga kommuner.