Hälsovården och invånarna i Raseborg tar måndagen 25.2.2013 i bruk elektroniska recept (eRecept).

Det blir enklare att uträtta ärenden både inom den offentliga hälso- och sjukvården och på apoteken och överlappningarna minskar. Patienternas uppgifter är noggrant skyddade.

Aktörerna i området ser införandet av elektroniska recept som ett stort steg i utvecklingen mot en bättre patientsäkerhet.
– Ett elektroniskt recept kan inte förfalskas eller tappas bort. Alla uppgifter finns i en nationell databas, receptcentret. Den skyddade dataöverföringen garanterar att verksamheten är säker. Användningen av elektroniska recept ger bättre kontinuitet och informationsgång inom vården. Samtidigt undviker man överlappande medicinering och skadliga interaktioner mellan läkemedlen, säger Annina Oksanen, som ansvarar för dataskyddet.

Läs hela pressmeddelandet här.