Projekt: Järnvägsplanen för elektrifiering av banavsnittet Hyvinge-Hangö, Trafikverket

I en sektion av järnvägsplanen som ska utarbetas granskas 17 plankorsningar i Raseborgs stad samt plankorsningarna Kivelä och Honkaniementie som ligger i Lojo stad. Utgångsläget för järnvägsplanen är en utredning gjord 2014 om åtgärderna vid plankorsningar, som nu undersöks närmare. Planen utarbetas i samarbete med kommunerna och NTM-centralen.

Lämna din respons till planerarna under planeringen.

Infotillställningarna för allmänheten ordnades i maj 2018. Materialet, information om projektet samt en responsblankett finns på:

https://www.liikennevirasto.fi/web/sv/alla-projekt/hango-hyvinge/okad-plankorsningssakerhet-i-raseborg#.W3vA3ExuLIU

Stadens parkavdelning rustar upp i Hagen och på Ramsholmen i Ekenäs!

Från och med måndag 14.5 startar arbetet med att förnya bänkar, dika, byta trumma och fylla på med grus på en del av vägarna. Detta betyder att traktorer och grävmaskin rör sig på området, så vi hoppas att alla har förståelse för oredan tills allt blivit fint igen!

 

Raseborgs jobbmässa ordnas på Axxell i Karis fredagen den 23.3.2018 kl 15-18.

- Att jobba är en stor del av en människas liv. På Raseborgs jobbmässa kan du knyta kontakter till olika arbetsgivare, eller hitta den person du vill anställa. Också organisationer som erbjuder rekryteringstjänster och skolor deltar i jobbmässan. Att öka sysselsättningen och hitta rätt är allas gemensamma mål.

Det här säger Raseborgs stads utvecklingschef Fredrika Åkerö, som håller i trådarna för jobbmässan. Hon uppmuntrar alla arbetsgivare att vara i kontakt och boka en plats på mässan. Alla är välkomna med på Raseborgs jobbmässa, som ordnas på Axxell i Karis fredagen den 23.3.2018 kl. 15-18. Evenemanget är gratis för arbetsgivaren och besökaren.Stadskamrer Thomas Karlsson presenterade igår 20.2.2018 det preliminära bokslutet för 2017 för mediernas representanter. På plats fanns också stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens andra vice ordförande Anita Westerholm och stadsdirektören Ragnar Lundqvist.

Anders Walls berättar att 2017 var det bästa året hittills för Raseborg, så gott som alla mätare visar grönt.
- Man kan säga att stadens ekonomi vänt, säger Walls.

Kulturinstitutet har beviljats OKKA-stiftelsens certifikat för hållbar utveckling. Certifikatet gäller för 3 år och det är andra gången i rad som det tilldelas institutet. Vid auditeringen bedömdes Kulturinstitutets hållbara utveckling ur kulturellt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

I auditeringsrapporten konstaterades bland annat följande: ”Mest glädjande var konstaterandet att Raseborgs Kulturinstituts arbete för hållbar utveckling varit mera omfattande och djupare än vad rapporten först låtit påskina. Raseborgs Kulturinstituts arbete med hållbar utveckling har varit och kommer säkert även i fortsättningen att vara berömligt.”

Certifikatet klingar väl ihop med Raseborgs stads allmännare politik på den här fronten – staden är ju bland annat med i HINKU-projektet. Genom noggrant planeringsarbete och därpå följande aktiva åtgärder har Kulturinstitutet lyckats minska sitt koldioxidavtryck och spara på naturresurser. Aktiva åtgärder har bland annat varit att minska på användningen av papper, logistiska lösningar som raderat onödiga resor och olika återvinningsförfaranden.