Ny företagshälsovårdsproducent från 1.4.2016.

Mehiläinen övertar stadens all företagshälsovård från 1.4.2016.
Kunder som tidigare har använt Raseborgs stads företagshälsovård kan vid behov kontakta Mehiläinen.

Mehiläinen har mottagningspunkter i Ekenäs, Stationsvägen 6 och i Karis, Centralgatan 86-88.

Man kan kontakta Mehiläinens riksomfattande kundtjänst genom att ringa 010 41400 eller på webben www.mehilainen.fi/sv


Företagshälsovården erbjuder samma service som tidigare.

 

Lagstadgad företagshälsovård och sjukvård

Hälsoundersökningar i samband med placering i arbetet:

Sådan hälsoundersökning som avses i 2 § lagen om företagshälsovård (1383/2001) skall göras då arbetet kan medföra risker eller men för hälsan eller då arbetet ställer särskilda krav på arbetstagarens hälsa eller om man kommit överens med arbetsgivaren om hälsogranskningar.
Tid beställes till företagshälsovårdarens mottagning. Läkargranskning vid behov.

 

Övriga hälsoundersökningar
Hälsogranskningar görs enligt företagshälsovårdens verksamhetsplan.
Då det är skäligt att misstänka att arbetet medför risker eller men för hälsan beställes tid endera till företagshälsovårdaren eller läkaren.

 

Sjukvård
Arbetsgivaren kan utöver lagstadgad företagshälsovård anordna sjukvård. Sjukvården kompletterar lagstadgad förebyggande hälsovård och stöder verksamheten för upprätthållande av arbetsförmågan.
Sjukvård ges enligt särskilt avtal.
Sjukvård ges enligt möjligheter inom 0-3 dagar. 

Företagshälsovården har ingen jourverksamhet. Akuta olycksfall (t.ex. arbetsolycksfall, stora blödande sår, brännskador, förgiftningar) dirigeras till närmaste jourmottagning vid hälsostationen eller sjukhuspolikliniken.