Studerandehälsovård

Alla studerande i skolor och läroanstalter som ger annan än grundläggande undervisning oberoende av studerandenas boningsort har rätt till studerandehälsovård.
Studerandehälsovårdens syfte är att säkerställa välbefinnandet i hela studiesamfundet.

Studerandehälsovårdens uppgift är att främja en trygg och sund studiemiljö samt de studerandes hälsa och studieförmåga.