Mödrarådgivningens uppgift är att främja och stöda den gravida kvinnan och hennes partner till en så frisk och trygg graviditet som möjligt samt att förbereda inför det kommande föräldraskapet och förlossningen.

För att stöda familjen samarbetar rådgivningen med bl.a. mödrapolikliniken, BB, familjecenter, barnskydd och familjeterapeut.

 

När skall du ringa mödrarådgivningen?

Ring till rådgivningen när mensen har uteblivit och du har gjort ett positivt graviditetstest. Det första besöket på rådgivningen sker vanligen i vecka 8-10 (graviditetsveckorna räknas från sista mensens första dag). Det lönar sig att reservera ca 1,5 h för det första rådgivningsbesöket. Under besöket diskuterar man hälsan och hälsovanor, känslor, förväntningar samt uppföljningen av graviditeten.

Tidpunkten för rådgivningsbesöken planeras enligt familjens behov. För att få FPA-förmåner, såsom moderskapsförpackningen, bör du besöka rådgivningen före den 16:e graviditetsveckan.

 

Besöken på mödrarådgivningen

Besöken på mödrarådgivningen sker i början av graviditeten mera sällan medan besöken under sen sista graviditetsmånaden sker med 1-2 veckors intervall.

 

h6-8

h8-10

h13-18

h22-24

h26-28

h30-32

h35-36

h37-41

Hv

samtal

x

x

x

x

x*

 

x

L

   

x

     

x

 

h=graviditetsvecka, Hv=hälsovårdare/barnmorska, L=läkare, x=besök på rådgivningen, x*=hembesök om förstföderska

 

Vid besöken:

  • mäts blodtrycket, vikten och livmoderns storlek samt vid behov Hb
  • kontrolleras protein och socker i urinen
  • lyssnar man på fostrets hjärtslag
  • diskuteras måendet och aktuella frågor

 

PARTNERN ÄR ALLTID VÄLKOMMEN MED TILL RÅDGIVNINGEN!

 

Fosterscreening

Ultraljudsundersökningar erbjuds två gånger. Dessa undersökningar görs gratis på sjukhuset.

 

Erkännande av faderskap

Faderskapet kan erkännas på rådgivningen före barnet är fött. 

https://www.maistraatti.fi/sv/Tjanster/hemkommun_och_befolkningsuppgifter/Godkannande_av_faderskap/

 

Familjeförberedelsekurs

Familjeförberedelsekurser erbjuds i första hand till familjer som väntar sitt första barn.

Info fås av egen hälsovårdare.

 

Vaccinationer

Vaccination av gravida kvinnor: https://thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccination-av-olika-grupper/vaccination-av-gravida-kvinnor

Influensavaccin erbjuds årligen: https://thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccin/influensavaccin/influensavaccinering-av-gravida-kvinnor

https://thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccin/influensavaccin

Hembesök

Alla familjer som väntar sitt första barn erbjuds hembesök under graviditetsvecka 30-32.

Några dagar efter att familjen kommit hem från BB träffar hälsovårdaren den nyföddas familj under ett hembesök; hembesöket efter BB erbjuds till alla familjer.

 

Eftergranskning

Den lagstadgade eftergranskningen görs 5-12 veckor efter förlossningen. Hälsovårdaren kontrollerar urinen, mäter blodtrycket, hemoglobinet och vikten. Läkaren gör en gynekologisk undersökning och ger dig FPA-intyget samt skriver vid behov recept på preventivmedel.

 

Bra att veta

Kom ihåg att ta med rådgivningskortet vid varje besök.

Besöken på mödrarådgivningen är avgiftsfria. Poliklinikavgift tillkommer för mödrapoliklinikbesöken.

Som ortsbo är besöken på rådgivningen avgiftsfria. Vid behov kan icke ortsbor besöka rådgivningen om de har betalningsförbindelse/vårdplan från den egna hemkommunen.

För att skydda våra gravida och nyfödda ber vi dig som är sjuk att boka om ditt besök. Ring oss för rådgivning och ny tid! Tack för visad hänsyn.