Tjänster och service erbjuds inom:

Mödrarådgivning för blivande föräldrar

Barnrådgivning för familjer med barn under skolåldern

Skolhälsovård för barn i låg- och högstadieålder

Studerandehälsovård för ungdomar inom andra och tredje stadiet

Preventivrådgivning för unga < 25 år

Hälsogranskningar inför uppbådet för pojkar det år dom 18 år samt för de flickor som önskar delta i militärtjänstgöringen