Färdtjänst enligt handikappservicelagen

Färdtjänst till gravt handikappade personer med särskilda rörelsehinder.

För ytterligare information kontakta: 

Raseborgs handikappservice tfn 019 289 2000

Ansökningsblanketten finns här:Färdtjänstansökan handikappservice

Blanketten måste skrivas ut och undertecknas, den kan inte skickas elektroniskt. Till ansökan bifogas ett läkarintyg för färdtjänst

 

Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Färdtjänst i enlighet med socialvårdslagen nya pdf SVL kriterier 1.8.2018

Inkomstgränsen för färdtjänst enligt socialvårdslagen är

1355 euro brutto per månad för ensamstående personer samt besparingsgräns 6000 euro 

2260 euro brutto per månad för två personers hushåll, besparingsgräns 10 000 euro.

Färdtjänst beviljas för viss tid. Som färdtjänst beviljas högst 8 enkelresor per månad inom staden Raseborg.

Färdtjänst beviljas för fritids- och rekreationsresor. Färdtjänst beviljas inte för sådana resor som ersätts av sjukförsäkringen, vilket skulle innebära att sjukförsäkringens självrisk ersätts med färdtjänst.

Självriskandelen är 5,00 euro per enkelresa. Maximibeloppet per enkelresa uppgår till 30 euro.   

För ytterligare information kontakta:
Seniorrådgivningen, vardagar kl.8-11, tfn. 019 289 3133

Ansökningsblanketten:  Ansökan Färdtjänst SVL 1.8.2018

Blanketten måste skrivas ut och undertecknas, ansökan kan inte skickas elektroniskt. Till ansökan bifogas ett läkarintyg för färdtjänst samt intyg över bruttoinkomster.