Ekenäs Energi är lokal eldistributör på centrumområdet i Ekenäs och en av elförsäljarna i Raseborg.

I ärenden som gäller eldistribution på övriga områden i Raseborg, kontakta Caruna kundtjänst, tfn 0200 23222. Elenergi säljs av ett flertal leverantörer.